Služby / Restrukturalizace

Život je neustálá změna. Jak podnik roste potřebuje rozsáhlejší a sofistikovanější podporu lidí a systémů. I když každá situace vyžaduje individuální a specifické řešení, daly by se potřebné základní kroky vedoucí ke zlepšení shrnout následovně:

Proces restrukturalizace, pokud se pro ni podnikatel rozhodne pak zahrnuje: